Skip to content

Dranken

Dranken

De drankenindustrie produceert, verhandelt en distribueert dranken. Zowel alcoholisch als non-alcoholisch. De branche levert rechtstreeks aan foodretailers en (horeca-)ondernemingen. Deze industrie kenmerkt zich door een lage volatiliteit en een groot exportbelang. De wet- en regelgeving rond de consumptie zet de sector onder druk. Toch stijgt wereldwijd de consumptie van dranken hard in volume en aanbod.

Het succesvol produceren van een drank vraagt om de beste ingrediënten en een geoptimaliseerd productieproces. Voor zowel private label- als merkfabrikanten wordt adviseren en innoveren steeds belangrijker. Onze hygiënische procescomponenten in combinatie met door ervaring opgedane kennis worden breed ingezet binnen de drankenindustrie en daar zijn we trots op.

Dranken

Fruit en groenten

Fruit en groenten lenen zich uitermate goed als basis voor sappen, gepureerde en andere vormen van drinkbaar voedsel. Het is juist daar waar de roots van Flowcomm liggen.
Onze Italiaanse leveranciers van de CSF INOX Group bevinden zich in het noorden van Italië, het kloppend hart van de groente- en fruitteelt en aanverwante industrieën.

Het zijn producten met een hoge zuurgraad, de vloeistof is visceus en zij bevatten vaak zaden of pitten. Flowcomm heeft gedegen kennis wat dergelijke grondstoffen vragen van een productieproces. Wij geven deskundige adviezen en komen met hygiëneoplossingen waarbij we garantie afgeven en onderhoudskosten verlagen. 

Frisdranken

Elk product kent een eigen bereidingswijze, heeft specifieke eigenschappen en productionele uitdagingen. Naast hygiëne is het bij veel frisdrankproducenten de uitdaging dat het product door het al dan niet verwerken van suiker abrasief is.

De hygiënische componenten van Flowcomm worden regelmatig geplaatst binnen de frisdrankenindustrie. Een mooi voorbeeld waar onze componenten toe in staat zijn binnen de frisdrankenindustrie, is toch wel bij de grootste cola producent ter wereld. Hier hebben we een compleet manifold met afsluiters verticaal gemonteerd omdat dit ruimte bespaarde in de fabriek. Een treffende illustratie waar een combinatie van kennis, advies en hoogwaardige onderdelen toe kan leiden.

Dranken
Dranken

Bier

Brouwerijen waren vroeger meestal gevestigd in de buurt van een bron met geschikt water waarmee het bier gebrouwen werd. Tegenwoordig wordt veelal behandeld leidingwater gebruikt. Met slechts vier natuurlijke ingrediënten (water, graan, hop en gist) worden duizenden biersoorten wereldwijd gebrouwen.

Bierbrouwen was oorspronkelijk een ambachtelijke activiteit, maar gaandeweg kwamen er steeds meer industriële brouwerijen. Met processen die constant geoptimaliseerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van smaak, kwaliteit en met grondstoffen die niet veranderd mogen worden. Dit vraagt om kennis van het proces, maar ook weten wat temperatuursveranderingen met het product doen. Flowcomm bedient meerdere Nederlandse bierbrouwers.