Skip to content

Disclaimer

DISCLAIMER

Flowcomm Nederland B.V, gevestigd aan de Tinstraat 6, 4823 AA te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30186710

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Flowcomm Nederland BV

E contact@flowcomm.nl

Gerelateerde informatie:

Verwerkersovereenkomst

Privacy Statement

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Flowcomm Nederland B.V en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website flowcomm.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Flowcomm Nederland B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Flowcomm Nederland B.V

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowcomm Nederland B.V het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Flowcomm Nederland B.V bevindt of via de link naar de website van Flowcomm Nederland B.V wordt gestuurd.

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Flowcomm Nederland B.V staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Flowcomm Nederland B.V is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Flowcomm Nederland B.V van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Flowcomm Nederland B.V heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Privacy

Flowcomm Nederland B.V verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Flowcomm Nederland B.V op via het contactformulier.