Skip to content

De beste producten. Betrouwbare partners. Daarom.

Past onze missie bij jouw bedrijf?

Wij vinden het onze primaire verantwoordelijkheid om juiste adviezen te geven. Kan de productie efficiënter, kunnen de onderhoudsintervallen worden verlengd? En niet in de laatste plaats: hoe kan de Total Cost of Ownership omlaag?

Een belangrijke toegevoegde waarde is het vermogen om mee te denken tijdens de co-engineeringsfase. Een bijkomend voordeel hiervan is dat we de garantietermijn van onze componenten veelal kunnen verlengen met een op maat uitgewerkt Service Level Agreement.

Flowcomm home

Hoe neemt Flowcomm haar verantwoordelijkheid

Adviezen gaan bij ons gepaard met een gedegen onderbouwing. Dat doet iedereen, maar Flowcomm zet dat kracht bij door garantieperiodes te verlengen daar waar de maximum garantietermijn in de markt 1 jaar is.

Het benoemen waard is onze garantie op elastomeren; daar waar de markt geen enkele garantie geeft op slijtdelen, geeft Flowcomm hier zelfs oplopend garantie. Storingen, onderhoud en reparaties zijn in deze periode onze zorg en die service geschiedt op onze kosten. Dat kunnen wij garanderen omdat we werken met de beste mensen. De beste producten. Daarom.

Hygiënische procescomponenten

voor voedsel-, zuivel-, farmaceutische en licht chemische industrie.

De expertise van onze mensen bestaat uit de kennis van hygiënische toepassingen binnen de procesindustrie. Van de meer industriële applicaties binnen de voedingsmiddelenindustrie tot hoogwaardige oplossingen voor de farmacie. Samen met onze klanten werken we toe naar de beste oplossingen.

Het gespecialiseerde productenpakket van Flowcomm bestaat uit pompen, afsluiters, warmtewisselaars en een aantal speciale producten. We kunnen stellen dat we voor alle genoemde industrieën de daarbij horende applicaties én passende oplossingen kunnen leveren. We hebben een eigen serviceorganisatie en beschikken -op voorraad- over een breed pakket aan reserve-onderdelen.

CSFinox Group

CSF
MBS
OMAC
BARDIANI